Genbrug varmen

Med varmegenvinding kan du udnytte den varme, der allerede er i boligenMed varmegenvinding (genveks/genvex) kan varmen i bygningen genbruges.

I bund og grund er anlæg til varmegenvindig (benævnes ofte et genveks- eller genvexanlæg) blot avancerede ventilationsanlæg, hvor den kølige luft, der blæses ind udefra, opvarmes af luften, der suges ud af bygningen. Da bygningen samtidig ventileres med frisk luft, vil det også forbedre indeklimaet.

Via en såkaldt varmeveksler skabes en form for kontakt mellem den kølige luft, der blæses ind, og den lune luft, der blæses ud af bygningen. På den måde overføres varmeenergien fra den ene til den anden luftstrøm.

Fordele
  • Mindsker energiforbrug
  • Sikrer højt luftskifte, med minimalt varmespild
  • Undgå lugte og reducer skadelige stoffer i luften
  • Holder luftfugtigheden i bygningen lav
  • Kan filtrere pollen og partikler fra luften
  • Kan omstilles til at give køligere luft

Effektivt genbrug

I varmeveksleren overføres varmeenergien mellem luftstrømmene

Varmeenergien overføres fra den ene til den anden luftstrøm i den såkaldte varmeveksler.

Afhængig af varmevekslerens effektivt kan op til 95% af indeluftens varme genvindes. Men selv ved lavere effektivt vil det samlede energiforbrug blive reduceret.

Varmeveksleren er typisk indbygget i en kasse, der ofte er placeret på loftet i bygningen. På den måde kan luft nemt blæses ud og suges ind via rør i taget.

Mere avancerede udgaver af genveks-/genvexanlæg kan hjælpe til endnu større besparelser på varmeregningen. Her kan en indbygget luft-til-vand varmepumpe, der udnytter restvarmen fra udblæsningsluften, være med at opvarme det vand, der benyttes i bygningen.

Lettest med uudnyttet loftsrum

For at føre luften fra genveks-/genvexanlægget rundt i bygningen kræves en del rørføring. Desuden skal rørene være mindst 10 cm i diameter. Det betyder, at det normalt er lettest og billigst at installere genveks-/genvexanlæg i bygninger med uudnyttet loftsrum. Eller ved nybyggeri.

Rørene kan også installeres, selv om der ikke er uudnyttet loftsrum. Det vil dog kræve ekstra udgifter til etableringen, da rørføringen kræver større arbejde. Ligeledes må man acceptere synlige rør eller rørkasser.

Ved nybyggeri vil det kunne betale sig at indbygge anlægget allerede i forbindelse med opførelsen. Normalt kan det lade sig gøre, også selv om der ikke er uudnyttet loftsrum. Rør kan f.eks. indbygges i vægge og loftet, hvis det planlægges fra starten.

Få tilskud

Der kan opnås energitilskud til ventilationsanlæg med genvinding (genveks-/genvexanlæg). Den udskiftede luftmængde skal dog være den samme efter montering, som den var via naturlig ventilation inden etablering af anlægget. Da det er de enkelte energiselskaber, der giver tilskuddet, kan størrelsen af tilskuddet variere fra energiselskab til energiselskab.

Private kan desuden (til og med 31. marts 2022) benytte håndværkerfradraget. Dermed kan arbejdslønnen, eller en del af den, trækkes fra i skat.

Kontakt os
Vil du høre mere om ventilation med varmegenvinding, priser og besparelse på varmeregningen? Så kontakt os på tlf. 31 11 90 00 eller mail: info@agx.dk.