Jordbundsundersøgelse

En jordbundundersøgelse kan f.eks. kaste lys over, hvorfor en bygning har sætningsskaderEn jordbundsundersøgelse kan bl.a. kaste lys over sætningsskader.

Det er såkaldte geotekniske boringer, hvor der tages jordbundsprøver af jordlag fra forskellige dybder, der danner grundlag for en jordbundsundersøgelse (kaldes også jordbundsanalyse eller geoteknisk undersøgelse). En geotekniker kan så, ud fra prøverne, skabe et billede af jordens sammensætning og det bæredygtige jordlag.

Boreprøver foretages med en særlig maskine med et borehoved og et sneglebor. Jorden, boreprøverne bringer med op, analyseres derefter på et laboratorie.

Jordlag bugter sig normalt op og ned som terræn. Derfor kan det i nogle tilfælde være nødvendigt med mere end én boreprøve, for at kunne opnå en fyldestgørende analyse af bordbunden. Det afgøres dog fra sag til sag.

Til gengæld vil du næppe få brug for at få foretaget jordbundsundersøgelse mere end én gang. Jordlagsstrukturer ændrer sig nemlig så langsomt, at en undersøgelse vil vise faktiske forhold i undergrunden mange årtier.

Også ved nybyggeri

Det er vigtigt at få foretaget en jordbundsundersøgelse, hvis du vil bygge nyt. Det skal gøres for at kunne klargøre funderingsdelen af byggeprojektet.

Mange kommuner stiller da også krav om, at der skal kunne redegøres for jordbundsforholdene. Det er simpelthen en forudsætning for, at de vil udstede en ibrugtagningstilladelse.

Kontakt os
Tøv ikke med at kontakte os for en snak og et uforpligtende tilbud på dit byggeprojekt. Vi giver med glæde et tilbud på, hvad vi kan tilbyde netop dig og til hvilken pris. Du kan kontakte os på tlf. 31 11 90 00 eller mail: info@agx.dk.