Om skimmelsanering

Skimmelsvamp bør fjernes hurtigt og effektivtSkimmelsvamp bør fjernes hurtigt og effektivt. Alt om skimmelsanering.

Er der skimmelsvamp i en bygning, skal den skimmelsaneres. Ikke mindst de områder, der fysisk er angrebet af skimmelsvampen. Inden man igangsætter en skimmelsanering, skal man dog først have fastslået hvorfor og hvordan bygningsdelene er blevet opfugtede.

Årsagen til skimmelproblemet, som i sidste ende altid vil være fugt, skal således først fastslås, så det kan udbedres. Sker det ikke, kommer skimmelsvampen jo blot igen og igen. Derfor vil en affugtning af områderne ofte også være nødvendig.

Det er desuden vigtigt helt nøjagtigt at få fastslået omfanget af problemet, inden en skimmelsanering kan igangsættes. Det betyder, at der ofte må foretages såkaldte destruktive undersøgelser, som kan hjælpe til at fastslå omfanget af skaderne.

Valg af metode

Hvilken metode, der skal anvendes til afrensningen, fastslås typisk af vores rådgiver – evt. i samråd med forsikringsselskabet. I mange tilfælde vil der blive anvendt kombinationer af flere af de mulige metoder.

Afrensningsmetoden vælges typisk ud fra flere parametre. Bl.a. omfanget af skaden, om det er en gammel eller ny skade, placeringen i bygningen og de materialer, der skal afrenses.

Ikke alt kan saneres

Sarte, porøse materialer, f.eks. puds, gipsplader, isolering og spånplader, kan for det meste ikke skimmelsaneres med gængse afrensningsmetoder. Derfor vil denne type materialer typisk blive fjernet/revet ned og bortskaffet.

Derpå skal man typisk afrense bag/under de fjernede materialer. Der kan således sagtens gemme sig skimmelsvamp i den under- eller bagvedliggende konstruktion.

Mekanisk afrensning

Skimmelsvamp vokser, modsat f.eks. trænedbrydende svampe, normalt ikke ind i faste materialer. Et skimmelangreb ligger derfor normalt kun i det øverste lag af materialet.

Dermed kan man foretage en afrensning ved at fjerne den angrebne overflade. Denne type afrensning kaldes for en mekanisk eller fysisk nedrensning, og foregår typisk ved at slibe, skrabe, sandblæse eller på anden måde rense/fjerne de overflader, der er angrebet af skimmelsvamp.

Den afrensning af denne type skal ofte suppleres med en eller flere andre afrensningsmetoder, typisk kemisk afrensning, for at være helt sikker på et godt resultat. Det skyldes, at der ved den mekaniske afrensning kan risikere at blive efterladt mindre skimmelsporer osv.

Kemisk afrensning

Kemisk afrensning af skimmelsvamp er den mest anvendte metode. Den indledes dog oftest med en eller anden form for mekanisk afrensning, hvor man fjerner alt det, der ikke umiddelbart lader sig rense for skimmelsvamp – f.eks. tapet og puds.

Derpå påføres de desinficerede og svampedræbende rensemidler. Afrensningen foregår typisk som en almindelig nedvaskning med børste, klude osv., og slår effektivt alle former for skimmelsvamp og bakterier ihjel. I nogle tilfælde man blot spraye rensemidlerne på de angrebne områder, og så lade dem virke noget tid.

Normalt anvendes miljøskånsomme rensemidler, der ikke udgør en sundhedsrisiko for mennesker eller dyr, selv om det effektivt eliminerer alle former for mikroorganismer. Herunder bl.a. skimmelsvampe.

Afrensning med tørdamp

Denne form for afrensning kaldes ofte MicroClean-metoden og er en af de mest effektive afrensningsmetoder. Til gengæld er metoden, der er patenteret, også en af de dyreste.

Ved afrensningen frigives overophedet vanddamp under tryk direkte på de skimmelangrebne overflader. Dermed skoldes sporerne fra skimmelsvamp ihjel med ca. 150 oC varm damp. Samtidig fjernes belægninger, plamager mv.

Denne type afrensning må kun udføres af certificerede firmaer. Der benyttes ingen former for kemikalier ved tørdampafrensning.

Afrensning med tøris

Med denne type afrensning blæses små perler af tøris ind på den angrebne overflade. Metoden er altså en form for mekanisk afrensning, der minder om sandblæsning, og anvendes derfor kun sjældent i beboelsesrum.

Afrensning med tåge

Denne type afrensning benævnes ofte også som koldtåge-behandling. Her sender en forstøver en ”tåge” af et desinficerende og svampedræbende rensemiddel ud i det område, der skal renses for skimmelsvamp.

Metoden er i sig selv dog ikke sikker nok til egentlig skimmelsanering. Til gengæld er “tågerens” rigtig godt til en sidste generel afrensning eller desinficering af lokaler, der allerede er blevet skimmelsanerede.

En koldtåge-behandling kan også benyttes til hurtigt at gøre et rum eller en hel bolig beboelig for en periode, ved at slå skimmelsvampen ned. F.eks. hvis en egentlig skimmelsanering første kan igangsættes på et senere tidspunkt.

Afrensning med ild

Man kan også ganske effektivt komme skimmelsvamp til livs med åben ild, f.eks. fra en ukrudtsbrænder. Tidligere har det da også været en meget brugt metode til afrensning. Det er dog ikke uproblematisk at anvende åben ild.

Der er nemlig risiko for at man får antændt det skimmelfyldte område eller øvrige dele i bygningskonstruktionen. Derfor anvendes metoden kun meget sjældent i dag og normalt ikke i bygninger. Det er da heller ikke en metode, man selv bør give sig i kast med.

Sørg for afskærmning

Ved skimmelsanering i f.eks. den ene ende af en bygning, skal der være afskærmet til den anden ende. Ellers risikerer man blot, at problemet spredes yderligere under saneringen.

Der frigives således støv, og dermed også skimmelsporer, ved slibning, nedbrydning mv. Der skal spredning af de frigivne sporer begrænses bedst muligt. Her er bedste løsning en god og tæt afskærmning.

Afskærmningen kan f.eks. være støvvægge af plast, der suppleres med kraftig udsugning i de rum/områder, der skimmelsaneres. Det vil skabe et undertryk i området, som forhindrer støv, skimmelsporer osv. i at sprede sig.

Kontrolmåling

Efter en skimmelsanering, uanset omfang, vil vi altid foretage kontrolmålinger. Vi benytter PRO-Clean, Mycometer-Surface eller DBA-test, alt efter opgaven.

Kontroltest bør foretages umiddelbart efter endt nedrensning. Viser prøverne fortsat spor af skimmelsvamp, skal nedrensningen gentages. Hos AGX Byg er kontrolmålinger en helt naturlig del af vores egenkontrol ved skimmelsanering.

Slut af med rengøring

Sporer fra svampene/rester fra svampeceller er normalt det største problem med skimmelsvamp. Det skyldes, at de spredes i indeklimaet og kan give helbredsmæssige gener.

Derfor vil vi foretage en grundig rengøring efter en skimmesanering. Altså grundig støvsugning og afvaskning af alle overflader, hvor der benyttes almindelige rengøringsmidler. Det kan man naturligvis også vælge selv at stå for.

Det kan også være nødvendigt at foretage en desinficering af hele eller dele af boligen. Typisk i form af en koldtåge-behandling.

Tekstiler der har været opbevaret i f.eks. skabe med skimmelsvamp, kan normalt renses med en kogevask. Tekstiler, der har været i direkte kontakt med større mængder skimmelsvamp, bør kasseres for en sikkerheds skyld. Er du i tvivl om skimmelsanering, så spørg os gerne.

Kontakt os
Tøv ikke med at kontakte os for en snak og et uforpligtende tilbud på skimmelsanering. Vi giver med glæde et tilbud på, hvad vi kan tilbyde netop dig og til hvilken pris. Du kan kontakte os på tlf. 31 11 90 00 eller mail: info@agx.dk.