Sætningsskader

Revner i facaden eller fundamentet af bygningen er ofte sætningsskaderRevner på bygningens facade eller fundament kan være sætningsskader.

Sætningsskader er dybe, gennemgående revner i fundament, gulve og murværk. Det skyldes bevægelser og manglende bæreevne i jorden under bygningen. Blandt de mest almindelige årsager er:

  • Fjernelse af større træer
  • Grundvandssænkning
  • Rystelser i undergrunden
  • Udgravninger tæt på bygningen
  • Udvaskning af jorden under bygningen

Det er vigtigt, at sætningsskader udbedres straks, så der ikke kommer følgeskader som f.eks. vandindtrængning og problemer med fugt. Hvis fugt siver i bærende konstruktioner, bliver de nemlig svækkede og nedbrydning vil gå endnu hurtigere.

Derfor anbefaler vi, at du et par gange årligt grundigt tjekker både facader og sokkel for tegn på sætningsskader. Det bør ganske enkelt være en del af den almindelige vedligeholdelse og vil sikre, at du er på forkant med eventuelle skader.

Når skaden er sket

Det vigtigste er at få stabiliseret bygningen så hurtigt som muligt. Det er ensbetydende med, at skaderne bliver udbedrede og at bygningens levetid dermed forlænges. Ligeledes bør sætningsrevner fuges på ny, så fugt og regn ikke trænger ind i konstruktionen.

Her kan AGX Byg hjælpe. Vi har mange års erfaring og derfor specialister på området. Kontakt os derfor hurtigst muligt, hvis du finder tegn på sætningsskader.

Er du i tvivl om, at en skade nu også er en sætningsskade, kommer vi gerne ud og vurderer omfanget. Findes der sætningsrevner, bør du få undersøgt jordbundsforholdene.

Når jordbundsforholdene, og dermed årsagerne til bevægelserne, er kortlagt, kan AGX Byg hjælpe med at stabilisere fundamentet under bygningen. Det vil stoppe både bevægelser og sætningsskader.

Jordbundsundersøgelse

Det er såkaldte geotekniske boringer, hvor der tages jordbundsprøver af jordlag fra forskellige dybder, der danner grundlag for en jordbundsundersøgelse (kaldes også jordbundsanalyse eller geoteknisk undersøgelse). En geotekniker kan så, ud fra prøverne, skabe et billede af jordens sammensætning og det bæredygtige jordlag.

Jeg ønsker at få foretaget:
* Skal udfyldes

Boreprøver foretages med en særlig maskine med et borehoved og et sneglebor. Jorden, boreprøverne bringer med op, analyseres derefter på et laboratorie.

Jordlag bugter sig normalt op og ned som terræn. Derfor kan det i nogle tilfælde være nødvendigt med mere end én boreprøve, for at kunne opnå en fyldestgørende analyse af bordbunden. Det afgøres dog fra sag til sag.

Til gengæld vil du næppe få brug for at få foretaget jordbundsundersøgelse mere end én gang. Jordlagsstrukturer ændrer sig nemlig så langsomt, at en undersøgelse vil vise faktiske forhold i undergrunden mange årtier.

Det er vigtigt at få foretaget en jordbundsundersøgelse, hvis du vil bygge nyt. Det skal gøres for at kunne klargøre funderingsdelen af byggeprojektet.

Mange kommuner stiller da også krav om, at der skal kunne redegøres for jordbundsforholdene. Det er simpelthen en forudsætning for, at de vil udstede en ibrugtagningstilladelse.

Kontakt os

Tøv ikke med at kontakte os for en snak og et uforpligtende tilbud på din byggeopgave. Vi giver med glæde et tilbud på, hvad vi kan tilbyde netop dig og til hvilken pris. Du kan benytte kontaktformularen her på siden, men er naturligvis også velkommen til at kontakte os på tlf. 31 11 90 00 eller via e-mail, info@agx.dk.